Programska oprema TriteCam

TriteCam je programska oprema za obdelavo zapisov, posnetih z doplerskimi in/ali laserskimi merilniki hitrosti v cestnem prometu proizvajalcev, ki jih zastopamo.

 

Osnovni namen je vodenje procesa obdelave od prispetja posameznega zajema z naprave, obdelave zajema s strani operaterja, do pošiljanja ustrezno obdelanega zajema (prekrška) v podatkovno bazo. Gre za voden postopek kompletnega cikla obdelave zajemov v čim enostavnejši ter v največji možni meri samodejni obliki.

 

Celotni proces je naravnan tako, da se postopki obdelave zajemov z različnih tipov naprav čimprej poenotijo, tako da je postopek obdelave za vse tipe naprav enak.

 

Operater vsakemu zajemu le določi registrsko številko ter izbere povečano sliko registrske številke (in voznika, če to želi ali če tako zahtevajo interni postopki uporabnika) ter potrdi vnos. Vsi ostali podatki o prekršku se dodajo samodejno.

 

Opcijsko lahko dobavimo programsko opremo, ki prepoznava registrske številke vozil z visoko zanesljivostjo prepoznavanja, tako da je v takem primeru operaterjeva zadolžitev le preverjanje prepoznanih registrskih številk z registrskimi številkami na slikah in potrjevanje le-teh.

 

Vsi zajemi so po obdelavi arhivirani in jih je možno kadarkoli kasneje poiskati po datumu ter prikazati z vsemi podatki, kot so bili obdelani.

 

Izvoz podatkov v obstoječe zaledne programe nekaterih proizvajalcev je avtomatiziran, lahko pa ga prilagodimo tudi katerikoli drugi zaledni aplikaciji, za katero so dostopni podatki o načinu izmenjave parametrov.